Eens u één van onze 3 lidmaatschappen hebt gekozen, Gratis, Solidair of premium en uw lidmaatschap is goedgekeurd, krijgt u de mogelijkheid om het logo op uw website te plaatsen. Wij laten dit toe via 2 stukken code op uw website te plaatsen, de meeste systemen om uw website te beheren, laten dit toe.

De eerste regel code dat u moet plaatsen, is op de plaats waar het logo moet verschijnen, dit kan in een zijbalk zijn, in het menu of onderaan in de footer.

<div id="vlaamsewebwinkellabel"></div>

De tweede regel code dat u moet plaatsen, moet ook op dezelfde pagina staan.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/Vlaamsewebwinkel/Label@0.9.2/vlaamsewebwinkel.min.js"></script><script type="text/javascript">(function (){var vww = new VWW("naamVanUwWebshop(1)","vlaamsewebwinkellabel(2)","1(3)","id(4)");vww.createlabel();})();</script>

Kort:
De Tweede regel, bevat het script, die het logo voor uw website ophaalt, deze bevat het Gratis, Solidair of premium logo.

  1. Dit doet u door de naam van uw webshop op te geven, daarnaast controleert het ook of de url, die u opgaf in uw profiel overeenkomt met het de website waar u het logo van Vlaamsewebwinkel wilt plaatsen.
  2. Geef aan waar het label moet komen. Dit komt overeen met de id in de eerste regel die u moest plaatsen.
  3. Hier geeft u aan welk label u wilt plaatsen. Dit gaf u eerder aan in uw profiel, onder het tabblad Label. U kunt kiezen tussen 4 logo’s
  4. Als laatste moet u ook nog aangeven of u een id of een class wilt oproepen. Bij een id, kan u het label maar 1 keer plaatsen op een pagina. Als u class opgeeft, kan u het logo meerdere keerden op een pagina plaatsen door volgende code te plaatsen op meerdere plaatsen op uw pagina:
<div class="vlaamsewebwinkellabel"></div>